Izjava o pristupačnosti


Sveučilišni računski centar (Srce) nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice eduadresar (https://eduadresar.srce.hr/).

Ove mrežne stranice nisu u skladu sa Smjernicama za osiguravanje digitalne pristupačnosti v1.1 zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Nepristupačan je sadržaj koji se ne usklađuje sa zahtjevima pristupačnosti jer se na njega ne primjenjuju propisi koji reguliraju pristupačnost i sadržaj koji sukladno odredbama propisa koji reguliraju pristupačnost predstavlja iznimku od obveze usklađivanja (sadržaj dostupan određenoj skupini osoba i objavljen prije 23. rujna 2019. godine).

Preostali nepristupačan sadržaj čine tridesetak mrežnih web sjedišta Srca (od ukupno šezdesetak) za koje je Srce procijenilo da bi njihova prilagodba zahtjevima pristupačnosti predstavljala za Srce prekomjerno opterećenje jer Srce ne raspolaže ljudskim resursima potrebnim za njihovo usklađivanje (niti financijskim sredstvima za pokriće troškova za eventualni angažman trećih osoba).

Kriteriji za odabir mrežnih stranica koje se neće usklađivati sa zahtjevima pristupačnosti odnosili su se ili na korištenje alata za njihovu izradu koji su preuzeti (naplatno ili nenaplatno) od trećih pa je njihovo usklađivanje značajno kompleksnije od usklađivanja drugih mrežnih stranica ili mrežne stranice posjećuje uži krug osoba od onih mrežnih stranica koje je Srce prilagodilo zahtjevima pristupačnosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena u rujnu 2020. godine.
Metoda upotrijebljena za pripremu izjave je samoprocjena koju je proveo Sveučilišni računski centar.
Izjava je zadnji put preispitana u rujnu 2020. godine.

Povratne informacije i podaci za kontakt

U slučaju da korisnik treba informacije koje su na mrežnim stranicama eduadresar objavljene u nepristupačnom obliku ili je primijetio neusklađenosti koje nisu obuhvaćene opisom iz stavke Nepristupačan sadržaj, korisnik se može javiti:

  • putem e-pošte na adresu pristupacnost@srce.hr,
  • putem telefona Helpdeska Srca +385 1 616 5165 u radnom vremenu Helpdeska,
  • putem službenih kanala Srca na društvenim mrežama,
  • i poštom na adresu Josipa Marohnića 5, 10000 Zagreb.

Sveučilišni računski centar dužan je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će na iste odgovoriti.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju da korisnik mrežnih stranica eduadresar nije zadovoljan odgovorima na upit, obavijest o neusklađenostima ili smatra da Srce nije udovoljilo zahtjevu za pristupačnim informacijama, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem e-pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.