Opširnije

Kontakt

Sveučilišni računski centar Srce

Adresa
Josipa Marohnića 5, 10000 Zagreb
E-mail
helpdesk@srce.hr
URL
http://www.srce.unizg.hr/
Telefon
+385 1 6165 165
Faks
+385 1 6165 559
Radno vrijeme helpdeska:
svaki radni dan od 8:00 do 20:30
vikendom od 9:00 do 13:00
blagdanima ne radi