Informacije

za korisnike

Pretraživanje adresara

Postoje dva tipa pretraživanja adresara:

  • Globalni - pretraga se vrši na razini cijelog adresara tj. pretražuju se podaci svih ustanova koje su pristupile usluzi. Globalnom pretraživanju adresara pristupa se s početne stranice usluge https://eduadresar.srce.hr
  • Lokalni - pretražuju se podaci samo odabrane ustanove. Lokalnom pretraživanju adresara ustanove pristupa se preko stranice https://eduadresar.srce.hr/ustanove te odabirom željene ustanove.

Načini pretraživanja adresara jednaki su bez obzira na tip pretraživanja. Za uspješnu pretragu potrebno je unijeti minimalno tri znaka. Pretrage podataka u adresaru moguće su prema:

  • Imenu - npr. Ivan
  • Prezimenu - npr. Horvat
  • Imenu i prezimenu - npr. Ivan Horvat
  • Broju telefona - 016165527 ili 38516165527 (primjer za ustanovu u ZG tel. numeraciji)
  • Napomena: niz brojeva mora biti upisan bez razmaka.
  • Nazivu službe - npr. Referada

Dodatne informacije npr. lokalni/kratki broj djelatnika na ustanovi, dostupne su prijavljenim djelatnicima prilikom pretrage podataka, ali samo unutar vlastite ustanove.Dodatne funkcionalnosti za djelatnike

eduAdresar nudi dodatne funkcionalnosti djelatnicima ustanova uključenih u uslugu. Prijavite se s Vašim AAI korisničkim računom za sljedeće funkcionalnosti:

  • pregled i pretragu kratkih telefonskih brojeva na Vašoj ustanovi
  • pregled vlastitih LDAP podataka u korisničkom profilu