Opširnije

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Adresa
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Borongajska cesta 83f, HR-10000 Zagreb
OIB
34967762426
E-mail
info@erf.hr
URL
http://www.erf.unizg.hr/
Telefon
+385 1 2457500
Faks
+385 1 2457559

Javne službe

Centar za rehabilitaciju

Telefonski broj
+385 1 2457560

Više...

Centrala

Telefonski broj
+385 1 2457500

Više...

Dekanat

Telefonski broj
+385 1 2457501

Više...

Postdiplomska referada

Telefonski broj
+385 1 2457558

Više...

Referada

Telefonski broj
+385 1 2457532

Više...

Interne službe

Ustanova nema definirane interne službe u eduAdresaru.


Sonja Alimović

Telefonski broj
+385 1 2457530

Više...

Diana Arapović

Telefonski broj
+385 1 2457550

Više...

Ante Bilić

Telefonski broj
+385 1 2457430

Više...

Draženka Blaži

Telefonski broj
+385 1 2457542

Više...

Ana-Marija Bohaček

Telefonski broj
+385 1 2457560

Više...

Natalija Bolfan-Stošić

Telefonski broj
+385 1 2457446

Više...

Ana Bonetti

Telefonski broj
+385 1 2457445

Više...

Luka Bonetti

Telefonski broj
+385 1 2457540

Više...

Sandra Bradarić-Jončić

Telefonski broj
+385 1 2457541

Više...

Daniela Bratković

Telefonski broj
+385 1 2457525

Više...

Blaženka Brozović

Telefonski broj
+385 1 2457442

Više...

Ivana Car

Telefonski broj
+385 1 2457572

Više...

Maja Cepanec

Telefonski broj
+385 1 2457452

Više...

Ivan Cerovec

Telefonski broj
+385 1 2457510

Više...

Daniela Cvitković

Telefonski broj
+385 1 2457423

Više...

Vesna Čavić

Telefonski broj
+385 1 2457458

Više...

Dora Dodig

Telefonski broj
+385 1 2457417

Više...

Dalibor Doležal

Telefonski broj
+385 1 2457557

Više...

Asja Dubravčić

Telefonski broj
+385 1 2457560

Više...

Emica Farago

Telefonski broj
+385 1 2457548

Više...

Martina Ferić

Telefonski broj
-

Više...

Jasmina Frey Škrinjar

Telefonski broj
+385 1 2457521

Više...

Jadranka Fučkar

Telefonski broj
+385 1 2457416

Više...

Rea Fulgosi-Masnjak

Telefonski broj
+385 1 2457526

Više...