Opširnije

Fakultet prometnih znanosti

Adresa
Vukelićeva 4, HR-10000 Zagreb
OIB
25410051374
E-mail
fpz@fpz.hr
URL
http://www.fpz.unizg.hr/
Telefon
+385 1 2380222
Faks
+385 1 2314415

Javne službe

Referada poslijediplomskih studija

Telefonski broj
+385 1 2305801

Više...

Studentska služba

Telefonski broj
+385 1 2380202

Više...

Interne službe

Ustanova nema definirane interne službe u eduAdresaru.


Borna Abramović

Telefonski broj
+385 1 2457702

Više...

Ivana Agatić

Telefonski broj
-

Više...

Izidor Alfirević

Telefonski broj
+385 1 2457731

Više...

Petar Andraši

Telefonski broj
-

Više...

Snježana Androtić

Telefonski broj
-

Više...

Iva Anić

Telefonski broj
-

Više...

Bruno Antulov-Fantulin

Telefonski broj
-

Više...

Mario Anžek

Telefonski broj
+385 1 2380213

Više...

Dario Babić

Telefonski broj
+385 1 2457975

Više...

Darko Babić

Telefonski broj
+385 1 2457972

Više...

Jasenka Badanjak

Telefonski broj
+385 1 2380262

Više...

Ivona Bajor

Telefonski broj
+385 1 2457932

Više...

Nikola Bakarić

Telefonski broj
+385 1 2380285

Više...

Danijela Barić

Telefonski broj
-

Više...

Dajana Bartulović

Telefonski broj
-

Više...

Ernest Bazijanac

Telefonski broj
+385 1 2380350

Više...

Jasna Blašković Zavada

Telefonski broj
+385 1 2380229

Više...

Valentino Bobinac Kr...

Telefonski broj
-

Više...

Diana Božić

Telefonski broj
+385 1 2457931

Više...

Matija Bračić

Telefonski broj
+385 1 2457760

Više...

Boris Bradić

Telefonski broj
-

Više...

Kristina Bradvica Ša...

Telefonski broj
-

Više...

Davor Brčić

Telefonski broj
+385 1 2380281

Više...

Mojca Brenko-Puzak

Telefonski broj
-

Više...