Adresa Vukelićeva 4, HR-10000 Zagreb
OIB 25410051374
E-mail fpz@fpz.hr
URL http://www.fpz.unizg.hr/
Telefon 385 1 2380222
Faks 385 1 2314415

Javne službe

Telefonski Broj 385 1 2380202
Email referada@fpz.hr
Opis službe
Radno vrijeme 07:00 - 15:00, 09:00 - 12:00 za rad sa strankama
Matična ustanova Fakultet prometnih znanosti

Telefonski Broj 385 1 2305801
Email pds@fpz.hr
Opis službe
Radno vrijeme 07:30 - 15:30
Matična ustanova Fakultet prometnih znanosti

Interne službe

Ustanova nema definirane interne sluzbe u eduAdresaru.

Zaposlenici

Telefonski Broj 385 1 2457702
Lokalni Telefonski Broj
Email borna.abramovic@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email iagatic@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica Financijska služba

Telefonski Broj 385 1 2457731
Lokalni Telefonski Broj
Email izidor.alfirevic@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email petar.andrasi@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica Zavod za aeronautiku

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email snjezana.androtic@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email ianic@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email bruno.antulov@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica Zavod za Aeronautiku

Telefonski Broj 385 1 2380213
Lokalni Telefonski Broj
Email mario.anzek@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 1 2457972
Lokalni Telefonski Broj
Email Darko.Babic@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 1 2457975
Lokalni Telefonski Broj
Email dario.babic@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 1 2380262
Lokalni Telefonski Broj
Email jasenka.badanjak@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 1 2457932
Lokalni Telefonski Broj
Email ivona.bajor@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 1 2380285
Lokalni Telefonski Broj
Email nikola.bakaric@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj +38512457722
Email danijela.baric@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email dbartulovic@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica HZNS

Telefonski Broj 385 1 2380350
Lokalni Telefonski Broj
Email ernest.bazijanac@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 1 2380229
Lokalni Telefonski Broj
Email jasna.blaskovic@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email vbobinac@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica HZNS

Telefonski Broj 385 1 2457931
Lokalni Telefonski Broj
Email diana.bozic@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 1 2457760
Lokalni Telefonski Broj
Email matija.bracic@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email bbradic@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica Informatička služba

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email kbsancic@gmail.com
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 1 2380281
Lokalni Telefonski Broj +385012380281
Email davor.brcic@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email mbrenko@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email antonija.brisevac@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica Studentska služba