Adresa Vukelićeva 4, HR-10000 Zagreb
OIB 25410051374
E-mail fpz@fpz.hr
URL http://www.fpz.unizg.hr/
Telefon 385 1 2380222
Faks 385 1 2314415

Javne službe

Telefonski Broj 385 1 2380202
Email referada@fpz.hr
Opis službe
Radno vrijeme 07:00 - 15:00, 09:00 - 12:00 za rad sa strankama
Matična ustanova Fakultet prometnih znanosti

Telefonski Broj 385 1 2305801
Email pds@fpz.hr
Opis službe
Radno vrijeme 07:30 - 15:30
Matična ustanova Fakultet prometnih znanosti

Interne službe

Ustanova nema definirane interne sluzbe u eduAdresaru.

Zaposlenici

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email brlek@ipv-zg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica Vanjski suradnik

Telefonski Broj 385 1 2457919
Lokalni Telefonski Broj
Email mato.brnardic@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email nikolina.brnjac@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 1 2457733
Lokalni Telefonski Broj
Email tino.bucak@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 1 2380224
Lokalni Telefonski Broj 012380258
Email damir.budimir@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 1 2457934
Lokalni Telefonski Broj
Email mihaela.bukljas@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email dino.cakija@gmail.com
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica Katedra za opće programske sadržaje

Telefonski Broj 385 1 2457912
Lokalni Telefonski Broj
Email tonci.caric@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email mcosic2@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email mcosic@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email predrag.crnko@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica HZNS

Telefonski Broj 385 1 2457714
Lokalni Telefonski Broj
Email lahorka.crnkovic@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email ivan.cvitic@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email mdevcic@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 1 2457727
Lokalni Telefonski Broj
Email anita.domitrovic@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email ddonkovic@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica HZNS

Telefonski Broj 385 1 6560219
Lokalni Telefonski Broj
Email stjepan.dovhanj@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 1 2380212
Lokalni Telefonski Broj
Email jozo.dudic@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica Izdavačka djelatnost

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email terdelic@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email vladana.fabijanic@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica Studentska služba

Telefonski Broj 385 1 2380258
Lokalni Telefonski Broj
Email petar.feletar@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 1 2380255
Lokalni Telefonski Broj
Email Maja.Ferina@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email mfiolic@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 1 2457929
Lokalni Telefonski Broj
Email ivan.forenbacher@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 1 2457924
Lokalni Telefonski Broj
Email juraj.fosin@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica