Adresa Vukelićeva 4, HR-10000 Zagreb
OIB 25410051374
E-mail fpz@fpz.hr
URL http://www.fpz.unizg.hr/
Telefon 385 1 2380222
Faks 385 1 2314415

Javne službe

Telefonski Broj 385 1 2380202
Email referada@fpz.hr
Opis službe
Radno vrijeme 07:00 - 15:00, 09:00 - 12:00 za rad sa strankama
Matična ustanova Fakultet prometnih znanosti

Telefonski Broj 385 1 2305801
Email pds@fpz.hr
Opis službe
Radno vrijeme 07:30 - 15:30
Matična ustanova Fakultet prometnih znanosti

Interne službe

Ustanova nema definirane interne sluzbe u eduAdresaru.

Zaposlenici

Telefonski Broj 385 1 2457736
Lokalni Telefonski Broj
Email ivana.francetic@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 1 2457726
Lokalni Telefonski Broj
Email davor.franjkovic@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 1 2380232
Lokalni Telefonski Broj 232
Email tomislav.fratrovic@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena www.fpz.hr/~tfratrov
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email suzana.gerek@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica Studentska služba

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email ivan.gmaz@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica HZNS

Telefonski Broj 385 1 2380225
Lokalni Telefonski Broj
Email Hrvoje.Gold@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 1 2380231
Lokalni Telefonski Broj
Email jasna.golubic@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email mgreblicki@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email martin.greguric@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 1 2457942
Lokalni Telefonski Broj
Email ivan.grgurevic@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email ihabuzin@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica Zavod za prometnu signalizaciju

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email Hrvoje.Haramina@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica Zavod za željeznički promet

Telefonski Broj 385 1 2457920
Lokalni Telefonski Broj
Email rajko.horvat@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 1 2457723
Lokalni Telefonski Broj
Email dubravka.hozjan@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email Sinisa.Husnjak@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica Zavod za informacijsko komunikacijski promet

Telefonski Broj 385 1 2457952
Lokalni Telefonski Broj
Email edouard.ivanjko@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 1 2457729
Lokalni Telefonski Broj
Email jurica.ivosevic@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email mjakovljevic@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica Zavod za prometno planiranje

Telefonski Broj 385 1 2380215
Lokalni Telefonski Broj
Email niko.jelusic@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email rjovancevic@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica Financijska služba

Telefonski Broj 385 1 2457918
Lokalni Telefonski Broj
Email ivan.jovovic@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 1 2380230
Lokalni Telefonski Broj
Email marinko.jurcevic@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 1 2457910
Lokalni Telefonski Broj
Email ivo.juric@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email ijuric2@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email ivan.zg.1911@gmail.com
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica