Opširnije

Geodetski fakultet

Adresa
Geodetski fakultet, Kačićeva 26, HR-10000 Zagreb
OIB
43594593297
E-mail
referada@geof.hr
URL
http://www.geof.hr/
Telefon
+385 1 4639222
Faks
+385 1 4828081

Javne službe

Ustanova nema definirane javne službe u eduAdresaru.

Interne službe

Ustanova nema definirane interne službe u eduAdresaru.


Iva Ališić

Telefonski broj
-

Više...

Luka Babić

Telefonski broj
-

Više...

Željko Bačić

Telefonski broj
-

Više...

Vera Ban

Telefonski broj
-

Više...

Sergej Baričević

Telefonski broj
-

Više...

Đuro Barković

Telefonski broj
+385 1 4639226

Više...

Tomislav Bašić

Telefonski broj
-

Više...

Jelka Beban-Brkić

Telefonski broj
-

Više...

Josip Bešenić

Telefonski broj
-

Više...

Igor Birin

Telefonski broj
-

Više...

Olga Bjelotomić

Telefonski broj
-

Više...

Hrvoje Božić

Telefonski broj
-

Više...

Roman Brajša

Telefonski broj
-

Više...

Mario Brkić

Telefonski broj
-

Više...

Vlado Cetl

Telefonski broj
-

Više...

Brankica Cigrovski-D...

Telefonski broj
-

Više...

Jaša Čalogović

Telefonski broj
-

Više...

Dragan Divjak

Telefonski broj
-

Više...

Dino Dobrinić

Telefonski broj
-

Više...

Mateja Dumbović

Telefonski broj
-

Više...

Tomislav Džapo

Telefonski broj
-

Više...

Almin Đapo

Telefonski broj
-

Više...

Dinka Đulović

Telefonski broj
-

Više...

Teodora Fiedler-Adžić

Telefonski broj
-

Više...