Adresa Geodetski fakultet, Kačićeva 26, HR-10000 Zagreb
OIB 43594593297
E-mail referada@geof.hr
URL http://www.geof.hr/
Telefon 385 1 4639222
Faks 385 1 4828081

Javne službe

Ustanova nema definirane javne sluzbe u eduAdresaru.


Interne službe

Ustanova nema definirane interne sluzbe u eduAdresaru.

Zaposlenici

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email ialisic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena http://nesto/ Home Page
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za primjenjenu geodeziju

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email lbabic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za geomatiku

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email zbacic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za geomatiku

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email vban@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica geof.hr

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email sbaricevi@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za primijenjenu geodeziju

Telefonski Broj 385 1 4639226
Lokalni Telefonski Broj
Email barkovic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena http://nesto/ Home Page
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za primjenjenu geodeziju

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email tbasic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za geomatiku

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email jbeban@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za geomatiku

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email jbesenic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za primjenjenu geodeziju

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email bigor@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za kartografiju i fotogrametriju

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email objelotom@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica geof.hr

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email hbozic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Geodetski fakultet

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email romanb@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica geof.hr

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email mbrkic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za geomatiku

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj +38514639279
Email jcalogovic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena http://oh.geof.unizg.hr/index.php/about-hvar-observatory/staff/jasa
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica geof.hr

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email vcetl@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za primjenjenu geodeziju

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email bcigrov@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena http://nesto/ Home Page
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za primjenjenu geodeziju

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email ddivjak@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za primijenjenu geodeziju

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email ddobrinic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica geof.hr

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email mdumbovic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica geof.hr

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email tdzapo@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica geof.hr

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email teodoraf@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica geof.hr

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email jfranc@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zajedničke službe

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email nfrancul@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za kartografiju i fotogrametriju

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email sfranges@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za kartografiju i fotogrametriju