Adresa Geodetski fakultet, Kačićeva 26, HR-10000 Zagreb
OIB 43594593297
E-mail referada@geof.hr
URL http://www.geof.hr/
Telefon 385 1 4639222
Faks 385 1 4828081

Javne službe

Ustanova nema definirane javne sluzbe u eduAdresaru.


Interne službe

Ustanova nema definirane interne sluzbe u eduAdresaru.

Zaposlenici

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email bdrzic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za kartografiju i fotogrametriju

Telefonski Broj 385 1 3841638
Lokalni Telefonski Broj
Email dgajski@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za kartografiju i fotogrametriju

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email mgovorcin@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za geomatiku

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email lgracin@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za kartografiju i fotogrametriju

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email igrgac@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica geof.hr

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email mgrgic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica geof.hr

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email kivancic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email divancic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica geof.hr

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email mivancic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za geomatiku

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email ijakopec@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za primijenjenu geodeziju

Telefonski Broj 385 1 4639623
Lokalni Telefonski Broj
Email bjakubec@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zajedničke službe

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email ljencic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zajedničke službe

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email gjurakic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za primijenjenu geodeziju

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email tkliment@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za primijenjenu geodeziju

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email ikljajic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za kartografiju i fotogrametriju

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email rkoncarev@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zajedničke službe

Telefonski Broj 385 1 4636454
Lokalni Telefonski Broj
Email bkordic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za geomatiku

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email gkrnic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za geomatiku

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email kandrija@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za kartografiju i fotogrametriju

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email mkruhak@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica geof.hr

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email akuvezdic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za kartografiju i fotogrametriju

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email mlapaine@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena http://nesto/ Home Page
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za kartografiju i fotogrametriju

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email zlasic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za primjenjenu geodeziju

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email amarendic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena http://nesto/ Home Page
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za primjenjenu geodeziju

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email smpasic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica geof.hr