Adresa Geodetski fakultet, Kačićeva 26, HR-10000 Zagreb
OIB 43594593297
E-mail referada@geof.hr
URL http://www.geof.hr/
Telefon 385 1 4639222
Faks 385 1 4828081

Javne službe

Ustanova nema definirane javne sluzbe u eduAdresaru.


Interne službe

Ustanova nema definirane interne sluzbe u eduAdresaru.

Zaposlenici

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email ivic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za primjenjenu geodeziju

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email dmaurer@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena http://nesto/ Home Page
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za kartografiju i fotogrametriju

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj 366
Email mmadjer@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za primjenjenu geodeziju

Telefonski Broj 385 1 4639227
Lokalni Telefonski Broj 227
Email dmedak@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za geomatiku

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email smilec@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica geof.hr

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email mmiler@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za geomatiku

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email zmilicevic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica geof.hr

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email vmiljkovic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za geomatiku

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email fmolnar@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za primjenjenu geodeziju

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email bmraovic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za primjenjenu geodeziju

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email mmurgic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zajedničke službe

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email znevistic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za geomatiku

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email anikolic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zajedničke službe

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email ngorana@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za primjenjenu geodeziju

Telefonski Broj 385 1 4639371
Lokalni Telefonski Broj
Email rpaar@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena http://www.geof.hr/~rpaar
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za primjenjenu geodeziju

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email mpavasovic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za geomatiku

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email mpejakovic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za geomatiku

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email rperhat@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zajedničke službe

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email dopivac@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica geof.hr

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email ljplese@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za kartografiju i fotogrametriju

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email jplesko@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica geof.hr

Telefonski Broj 385 1 4639375
Lokalni Telefonski Broj
Email vposlonc@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena http://www.geof.hr/~vposlonc/
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za kartografiju i fotogrametriju

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email bpribic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za geomatiku

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email maradanovic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za geomatiku

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email nradovic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za geomatiku