Adresa Geodetski fakultet, Kačićeva 26, HR-10000 Zagreb
OIB 43594593297
E-mail referada@geof.hr
URL http://www.geof.hr/
Telefon 385 1 4639222
Faks 385 1 4828081

Javne službe

Ustanova nema definirane javne sluzbe u eduAdresaru.


Interne službe

Ustanova nema definirane interne sluzbe u eduAdresaru.

Zaposlenici

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email tviskovic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Opservatorij Hvar

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email svorih@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica geof.hr

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email svranic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za primjenjenu geodeziju

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email bvrsnak@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica geof.hr

Telefonski Broj 385 1 4639192
Lokalni Telefonski Broj
Email nvucetic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za kartografiju i fotogrametriju

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email vradan@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za kartografiju i fotogrametriju

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email vzadelj@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za geomatiku

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj +38514639184
Email rzupan@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena http://www.geof.hr/~rzupan/index.htm
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za kartografiju i fotogrametriju

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email adapo@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica Zavod za geomatiku

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email ddulovic@geof.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Geodetski fakultet
Organizacijska Jedinica geof.hr