Opširnije

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša

Adresa
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, HR-21000 Split
OIB
90884993104
E-mail
office@krs.hr
URL
http://www.krs.hr/
Telefon
+385 21 434444
Faks
+385 21 316584

Javne službe

Centrala

Telefonski broj
+385 21 434444

Više...

Računovodstvo

Telefonski broj
+385 21 434477

Više...

Ured Ravnatelja

Telefonski broj
+385 21 434434

Više...

Interne službe

Ustanova nema definirane interne službe u eduAdresaru.


Blanka Anđelić

Telefonski broj
+385 21 434444

Više...

Ana Bedalov

Telefonski broj
+385 21 434401

Više...

Ante Bejo

Telefonski broj
-

Više...

Andrea Bilić

Telefonski broj
-

Više...

Diana Bilić

Telefonski broj
+385 21 434444

Više...

Irena Budić-Leto

Telefonski broj
+385 21 434444

Više...

Lukrecija Butorac

Telefonski broj
+385 21 434432

Više...

Marin Čagalj

Telefonski broj
-

Više...

Slobodanka Čagalj

Telefonski broj
+385 21 434444

Više...

Gvozden Dumičić

Telefonski broj
-

Više...

Katarina Hančević

Telefonski broj
+385 21 434444

Više...

Stipe Ivic

Telefonski broj
+385 21 434444

Više...

Veseljka Jelavić

Telefonski broj
-

Više...

Goran Jelić

Telefonski broj
+385 21 434444

Više...

Marija Jug-Dujaković

Telefonski broj
-

Više...

Maja Jukic Spika

Telefonski broj
-

Više...

Ivana Jurčević

Telefonski broj
+385 21 434427

Više...

Tatjana Klepo

Telefonski broj
+385 21 434471

Više...

Nada Klicinovic

Telefonski broj
+385 21 434444

Više...

Katarina Lukšić

Telefonski broj
-

Više...

Marija Mandušić

Telefonski broj
-

Više...

Ana Matešković

Telefonski broj
-

Više...

Marino Mijac

Telefonski broj
-

Više...

Silvia Milisic

Telefonski broj
-

Više...