Adresa Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, HR-21000 Split
OIB 90884993104
E-mail office@krs.hr
URL http://www.krs.hr/
Telefon 385 21 434444
Faks 385 21 316584

Javne službe

Telefonski Broj +38 52 1434434
Email ured.ravnatelja@krs.hr
Opis službe
Radno vrijeme
Matična ustanova Institut za jadranske kulture i melioraciju krša

Telefonski Broj 385 21 434444
Email
Opis službe
Radno vrijeme
Matična ustanova Institut za jadranske kulture i melioraciju krša

Telefonski Broj 385 21 434477
Email racunovodstvo@krs.hr
Opis službe
Radno vrijeme 7-15
Matična ustanova Institut za jadranske kulture i melioraciju krša

Interne službe

Ustanova nema definirane interne sluzbe u eduAdresaru.

Zaposlenici

Telefonski Broj 385 21 434444
Lokalni Telefonski Broj
Email blanka@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena http://www.krs.hr/
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica Institut za jadranske kulture i melioraciju krsa

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email Ante.Bejo@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica središnji zavod

Telefonski Broj 385 21 434444
Lokalni Telefonski Broj
Email Diana.Bilic@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email Andrea.Bilic@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica racunovodstvo

Telefonski Broj 385 21 434444
Lokalni Telefonski Broj
Email irena@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434432
Lokalni Telefonski Broj
Email lukrecija.butorac@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena http://www.krs.hr/
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica Institut za jadranske kulture i melioraciju krsa

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj 492
Email Marin.Cagalj@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj 441
Email Mate.Carija@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email Gvozden.Dumicic@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434444
Lokalni Telefonski Broj
Email katarina@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena http://www.krs.hr/
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica Institut za jadranske kulture i melioraciju krsa

Telefonski Broj 385 21 434444
Lokalni Telefonski Broj
Email sivic@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena http://www.krs.hr/
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica Institut za jadranske kulture i melioraciju krsa

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email Veseljka.Jelavic@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434444
Lokalni Telefonski Broj
Email Goran.Jelic@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena http://www.krs.hr/
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email Maja.Jukic.Spika@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj 448
Email Ivan.Juric@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica vocarski laboratorij

Telefonski Broj 385 21 434444
Lokalni Telefonski Broj 440
Email Ivan.Limic@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email Katarina.Luksic@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email Marija.Mandusic@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email Ana.Mateskovic@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj 485
Email Marino.Mijac@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica opci i financijski poslovi

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email Silvia.Milisic@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica pedologija, zamjena

Telefonski Broj 385 21 434444
Lokalni Telefonski Broj 455
Email Damir.Mrkonjic@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena http://www.krs.hr/~mrki/
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434496
Lokalni Telefonski Broj 496
Email Ana.Mucalo@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica kod Zdunica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email Tonka.Nincevic@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica volonter

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email Maja.Ozretic.Zokovic@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica volonter