Adresa Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, HR-21000 Split
OIB 90884993104
E-mail office@krs.hr
URL http://www.krs.hr/
Telefon 385 21 434444
Faks 385 21 316584

Javne službe

Telefonski Broj +38 52 1434434
Email ured.ravnatelja@krs.hr
Opis službe
Radno vrijeme
Matična ustanova Institut za jadranske kulture i melioraciju krša

Telefonski Broj 385 21 434444
Email
Opis službe
Radno vrijeme
Matična ustanova Institut za jadranske kulture i melioraciju krša

Telefonski Broj 385 21 434477
Email racunovodstvo@krs.hr
Opis službe
Radno vrijeme 7-15
Matična ustanova Institut za jadranske kulture i melioraciju krša

Interne službe

Ustanova nema definirane interne sluzbe u eduAdresaru.

Zaposlenici

Telefonski Broj 385 21 434444
Lokalni Telefonski Broj
Email blanka@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena http://www.krs.hr/
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica Institut za jadranske kulture i melioraciju krsa

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email Ana.Bego@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email Ante.Bejo@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica središnji zavod

Telefonski Broj 385 21 434444
Lokalni Telefonski Broj
Email Diana.Bilic@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email Andrea.Bilic@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica racunovodstvo

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj 412
Email Ana.Boban@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email Marija.Bolcic@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj 444
Email Stjepan.Botica@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434444
Lokalni Telefonski Broj
Email irena@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj 427
Email Filipa.Burul@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434432
Lokalni Telefonski Broj
Email lukrecija.butorac@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena http://www.krs.hr/
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica Institut za jadranske kulture i melioraciju krsa

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj 492
Email Marin.Cagalj@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj 441
Email Mate.Carija@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email Zeljan.Dulcic@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email Gvozden.Dumicic@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj 411
Email Emanuel.Gasi@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434444
Lokalni Telefonski Broj
Email katarina@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena http://www.krs.hr/
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica Institut za jadranske kulture i melioraciju krsa

Telefonski Broj 385 21 434444
Lokalni Telefonski Broj
Email sivic@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena http://www.krs.hr/
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica Institut za jadranske kulture i melioraciju krsa

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email Veseljka.Jelavic@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434444
Lokalni Telefonski Broj
Email Goran.Jelic@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena http://www.krs.hr/
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email Maja.Jukic.Spika@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj 448
Email Ivan.Juric@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica vocarski laboratorij

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj 421
Email Zvonimir.Jurun@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434444
Lokalni Telefonski Broj 440
Email Ivan.Limic@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email Katarina.Luksic@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica