Adresa Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, HR-21000 Split
OIB 90884993104
E-mail office@krs.hr
URL http://www.krs.hr/
Telefon 385 21 434444
Faks 385 21 316584

Javne službe

Telefonski Broj +38 52 1434434
Email ured.ravnatelja@krs.hr
Opis službe
Radno vrijeme
Matična ustanova Institut za jadranske kulture i melioraciju krša

Telefonski Broj 385 21 434444
Email
Opis službe
Radno vrijeme
Matična ustanova Institut za jadranske kulture i melioraciju krša

Telefonski Broj 385 21 434477
Email racunovodstvo@krs.hr
Opis službe
Radno vrijeme 7-15
Matična ustanova Institut za jadranske kulture i melioraciju krša

Interne službe

Ustanova nema definirane interne sluzbe u eduAdresaru.

Zaposlenici

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj 416
Email Luka.Marinov@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj 485
Email Marino.Mijac@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica opci i financijski poslovi

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email Silvia.Milisic@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica pedologija, zamjena

Telefonski Broj 385 21 434444
Lokalni Telefonski Broj 455
Email Damir.Mrkonjic@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena http://www.krs.hr/~mrki/
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434496
Lokalni Telefonski Broj 496
Email Ana.Mucalo@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica kod Zdunica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email Tonka.Nincevic@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica volonter

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email Maja.Ozretic.Zokovic@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica volonter

Telefonski Broj 385 21 434444
Lokalni Telefonski Broj
Email slavko.perica@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena http://www.krs.hr/
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica Institut za jadranske kulture i melioraciju krsa

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email Radojka.Plecas@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica središnji zavod

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email Marijana.Popovic@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email Marina.Raboteg@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434469
Lokalni Telefonski Broj 469
Email Tomislav.Radic@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434444
Lokalni Telefonski Broj
Email mira@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena http://www.krs.hr/
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica Institut za jadranske kulture i melioraciju krsa

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email Ante.Rako@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica zavod za biljne znanosti

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email Bosiljka.Rebic@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj 449
Email Zdenko.Rengel@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434444
Lokalni Telefonski Broj
Email jaksa@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena http://www.krs.hr/
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica Institut za jadranske kulture i melioraciju krsa

Telefonski Broj 385 21 434497
Lokalni Telefonski Broj 497
Email Marko.Runjic@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email Jelena.Simlesa@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434413
Lokalni Telefonski Broj 413
Email Josip.Tadic@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email Branimir.Urlic@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj 431
Email Maja.Versic.Bratincevic@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434444
Lokalni Telefonski Broj
Email elda@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434444
Lokalni Telefonski Broj
Email Gabriela.Vuletin.Selak@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena http://www.krs.hr/ Home Page
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434444
Lokalni Telefonski Broj
Email mirella@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica