Adresa Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, HR-21000 Split
OIB 90884993104
E-mail office@krs.hr
URL http://www.krs.hr/
Telefon 385 21 434444
Faks 385 21 316584

Javne službe

Telefonski Broj +38 52 1434434
Email ured.ravnatelja@krs.hr
Opis službe
Radno vrijeme
Matična ustanova Institut za jadranske kulture i melioraciju krša

Telefonski Broj 385 21 434444
Email
Opis službe
Radno vrijeme
Matična ustanova Institut za jadranske kulture i melioraciju krša

Telefonski Broj 385 21 434477
Email racunovodstvo@krs.hr
Opis službe
Radno vrijeme 7-15
Matična ustanova Institut za jadranske kulture i melioraciju krša

Interne službe

Ustanova nema definirane interne sluzbe u eduAdresaru.

Zaposlenici

Telefonski Broj 385 21 434410
Lokalni Telefonski Broj 410
Email katja.zanic@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena http://www.krs.hr/
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434444
Lokalni Telefonski Broj
Email Goran.Zdunic@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434457
Lokalni Telefonski Broj 457
Email Ivona.Zizic@krs.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Organizacijska Jedinica odjel uprave