Opširnije

Sveučilišni računski centar Srce

Adresa
Josipa Marohnića 5, HR-10000 Zagreb
OIB
34016189309
E-mail
ured@srce.hr
URL
http://www.srce.hr/
Telefon
+385 1 6165555
Faks
+385 1 6165559

Javne službe

Centrala

Telefonski broj
+385 1 6165555

Više...

Helpdesk

Telefonski broj
+385 1 6165165

Više...

Odnosi s javnošću

Telefonski broj
+385 1 6165840

Više...

Ravnatelj

Telefonski broj
+385 1 6165501

Više...

Zamjenik ravnatelja

Telefonski broj
+385 1 6165511

Više...

Interne službe

Ustanova nema definirane interne službe u eduAdresaru.


Jasenka Anzil

Telefonski broj
+385 1 6165878

Više...

Filip Bajić

Telefonski broj
+385 1 6165324

Više...

Željka Batić

Telefonski broj
+385 1 6165599

Više...

Zoran Bekić

Telefonski broj
+385 1 6165501

Više...

Marko Benčić

Telefonski broj
+385 1 6165857

Više...

Tamara Birkić

Telefonski broj
+385 1 6165176

Više...

Karola Božinova

Telefonski broj
+385 1 6165810

Više...

Vladimir Braus

Telefonski broj
+385 1 6165561

Više...

Mihael Burlić

Telefonski broj
+385 1 6165807

Više...

Draženko Celjak

Telefonski broj
+385 1 6165853

Više...

Matija Cerovski

Telefonski broj
+385 1 6165830

Više...

Tomislav Cmuk

Telefonski broj
+385 1 6165814

Više...

Krunoslav Cokol

Telefonski broj
+385 1 6165320

Više...

Nenad Crnko

Telefonski broj
+385 1 6165854

Više...

Darko Culej

Telefonski broj
+385 1 6165577

Više...

Marko Cundeković

Telefonski broj
+385 1 6165858

Više...

Ana Ćorić Samardžija

Telefonski broj
+385 1 6165177

Više...

Dario Ćosić

Telefonski broj
+385 1 6165818

Više...

Siniša Ćosić

Telefonski broj
+385 1 6165199

Više...

Zlatko Ćosić

Telefonski broj
+385 1 6165536

Više...

Dobriša Dobrenić

Telefonski broj
+385 1 6165541

Više...

Nataša Dobrenić

Telefonski broj
+385 1 6165573

Više...

Snježana Dolović

Telefonski broj
+385 1 6165534

Više...

Saša Drnjević

Telefonski broj
+385 1 6165544

Više...