Adresa Ruđera Boškovića 31, HR-21000 Split
OIB 40099344720
E-mail svkst@svkst.hr
URL http://www.svkst.hr/
Telefon 385 21 434800
Faks 385 21 3434801

Javne službe

Telefonski Broj 385 21 434824
Email
Opis službe
Radno vrijeme
Matična ustanova Sveučilišna knjižnica u Splitu

Interne službe

Ustanova nema definirane interne sluzbe u eduAdresaru.

Zaposlenici

Telefonski Broj 385 21 434806
Lokalni Telefonski Broj
Email neda.banic@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena (none)
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434855
Lokalni Telefonski Broj
Email branko.bralic@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica Sveučilišna knjižnica u Splitu

Telefonski Broj 385 21 434809
Lokalni Telefonski Broj
Email sanja.brbora@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena (none)
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434828
Lokalni Telefonski Broj
Email ida.cosic@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica Sveučilišna knjižnica u Splitu

Telefonski Broj 385 21 434854
Lokalni Telefonski Broj
Email ana.cubelic@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica Sveučilišna knjižnica u Splitu

Telefonski Broj 385 21 434828
Lokalni Telefonski Broj
Email blazenka.curak@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica Sveučilišna knjižnica u Splitu

Telefonski Broj 385 21 434822
Lokalni Telefonski Broj
Email dubravka.dujmovic@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena (none)
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434862
Lokalni Telefonski Broj
Email andjelka@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena (none)
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434821
Lokalni Telefonski Broj
Email velimir.garma@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434823
Lokalni Telefonski Broj
Email ljilja.golem@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica Sveučilišna knjižnica u Splitu

Telefonski Broj 385 21 434813
Lokalni Telefonski Broj
Email olgica.grancic@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena (none)
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434855
Lokalni Telefonski Broj
Email edo.hozo@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica Sveučilišna knjižnica u Splitu

Telefonski Broj 385 21 434802
Lokalni Telefonski Broj
Email vladimir.ilic@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434802
Lokalni Telefonski Broj
Email damir.ivica@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434828
Lokalni Telefonski Broj
Email ivana.ivisic@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica Sveučilišna knjižnica u Splitu

Telefonski Broj 385 21 434828
Lokalni Telefonski Broj
Email petra.januska@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica Sveučilišna knjižnica u Splitu

Telefonski Broj 385 21 434807
Lokalni Telefonski Broj
Email mladen.kardum@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena (none)
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434856
Lokalni Telefonski Broj
Email jasminka.klaric@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena (none)
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434826
Lokalni Telefonski Broj
Email josip.knezovic@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica Sveučilišna knjižnica u Splitu

Telefonski Broj 385 21 434816
Lokalni Telefonski Broj
Email iva.kolak@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena (none)
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434830
Lokalni Telefonski Broj
Email mihaela.kovacic@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena (none)
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434825
Lokalni Telefonski Broj
Email petar.krolo@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena (none)
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434815
Lokalni Telefonski Broj
Email ivanka.kuic@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena (none)
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434824
Lokalni Telefonski Broj
Email silvana.maric@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena (none)
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434850
Lokalni Telefonski Broj
Email marijana.marijancevic@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica Sveučilišna knjižnica u Splitu