Adresa Ruđera Boškovića 31, HR-21000 Split
OIB 40099344720
E-mail svkst@svkst.hr
URL http://www.svkst.hr/
Telefon 385 21 434800
Faks 385 21 3434801

Javne službe

Telefonski Broj 385 21 434824
Email
Opis službe
Radno vrijeme
Matična ustanova Sveučilišna knjižnica u Splitu

Interne službe

Ustanova nema definirane interne sluzbe u eduAdresaru.

Zaposlenici

Telefonski Broj 385 21 434820
Lokalni Telefonski Broj
Email marina.martinovic@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena (none)
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434808
Lokalni Telefonski Broj
Email snjezana.masatovic@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica Sveučilišna knjižnica u Splitu

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email mmatosic@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica Sveučilišna knjižnica u Splitu

Telefonski Broj 385 21 434802
Lokalni Telefonski Broj
Email slaven.mihanovic@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434804
Lokalni Telefonski Broj
Email margita.zakarija@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena (none)
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434802
Lokalni Telefonski Broj
Email jurica.naranca@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email ljiljana.nerlovic@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica Sveučilišna knjižnica u Splitu

Telefonski Broj 385 21 434831
Lokalni Telefonski Broj
Email mira.novoselac@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena (none)
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434829
Lokalni Telefonski Broj
Email abra.papic@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica Sveučilišna knjižnica u Splitu

Telefonski Broj 385 21 434802
Lokalni Telefonski Broj
Email roko.pericic@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434808
Lokalni Telefonski Broj
Email tamara.prosenica.rudolf@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica Sveučilišna knjižnica u Splitu

Telefonski Broj 385 21 434839
Lokalni Telefonski Broj
Email margita.puharic@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica Sveučilišna knjižnica u Splitu

Telefonski Broj 385 21 434814
Lokalni Telefonski Broj
Email arb@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica Sveučilišna knjižnica u Splitu

Telefonski Broj 385 21 434839
Lokalni Telefonski Broj
Email ante.ribicic@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica Sveučilišna knjižnica u Splitu

Telefonski Broj 385 21 434833
Lokalni Telefonski Broj
Email irs@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena http://www.svkst.hr/
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434837
Lokalni Telefonski Broj
Email ivana.saric@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica Sveučilišna knjižnica u Splitu

Telefonski Broj 385 21 434803
Lokalni Telefonski Broj
Email ivana.vranjes@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena (none)
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434839
Lokalni Telefonski Broj
Email deni.strizic@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena (none)
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434813
Lokalni Telefonski Broj
Email anita.ticinovic@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena (none)
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email helena.jakelic@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica Sveučilisna knjižnica u Splitu

Telefonski Broj 385 21 434861
Lokalni Telefonski Broj
Email irena.urem@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica Sveučilišna knjižnica u Splitu

Telefonski Broj 385 21 434805
Lokalni Telefonski Broj
Email dragica.vranjes@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena (none)
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434802
Lokalni Telefonski Broj
Email marko.vrdoljak@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434817
Lokalni Telefonski Broj
Email nada.vrsalovic@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena (none)
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 21 434827
Lokalni Telefonski Broj 827
Email ivan.vuko@svkst.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena http://www.svkst.hr/
Naziv matične ustanove Sveučilišna knjižnica u Splitu
Organizacijska Jedinica