Adresa Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, HR-10000, Zagreb
OIB 36612267447
E-mail ured@unizg.hr
URL http://www.unizg.hr/
Telefon 385 1 4564111
Faks 385 1 4830602

Javne službe

Ustanova nema definirane javne sluzbe u eduAdresaru.


Interne službe

Ustanova nema definirane interne sluzbe u eduAdresaru.

Zaposlenici

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email zeljka.stanecic@biocentre.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email stanic.darija@yahoo.com
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email mstedul@gmail.com
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica IT

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email astimac@unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email jstimac@unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email istipic@unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica Zvonimirova

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email dsubotic@unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica Borongaj

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email antonijosk@gmail.com
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica Zaštitar

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email ivsusak@unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email r.sutalo@gmail.com
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica Dubrovnik

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email bntarab@unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email ana.tokic@caas.unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica Dubrovnik

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email marija.tomic@caas.unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica PSD

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email btoncic@unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica Ured Rektora

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email mtcrnoja@unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email marijo.trgovec@gmail.com
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica Zaštitar

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email mtunjic@unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica Centar za istraživanje

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email ksenija.turkovic@unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica Medjunarodna

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email vvajdic@unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 1 4564218
Lokalni Telefonski Broj 2218
Email vvasicek@unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica Prorektorica za poslovanje

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email mladen.vedris@srce.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email nvekic20@gmail.com
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 1 4698115
Lokalni Telefonski Broj 3115
Email iveldic@unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email vveselinovic@unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica TRH

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email kvidovic@unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica