Opširnije

Adresa Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, HR-10000, Zagreb
OIB 36612267447
E-mail ured@unizg.hr
URL http://www.unizg.hr/
Telefon 385 1 4564111
Faks 385 1 4830602

Javne službe

Ustanova nema definirane javne sluzbe u eduAdresaru.


Interne službe

Ustanova nema definirane interne sluzbe u eduAdresaru.

Zaposlenici

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email bosanac.sinisa@gmail.com
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica Konfucijev institut

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email kbosnjak@unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email ibota@unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email vbozic@unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 1 4564277
Lokalni Telefonski Broj 2277
Email zvonimira.brasic@unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica UNIZG_Rektorat

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email mbrgles@unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email vbruer@caas.unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica PSD

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email brunsko@caas.unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica PSD

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email ibudimir@unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email larisa.buhin@unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica Ured za studije i upravljanje kvalitetom

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email ivana@caas.unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica PSD

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email mcalic@unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica Borongaj

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email lcanjek@unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica Rektorat

Telefonski Broj 385 1 4564225
Lokalni Telefonski Broj 2225
Email ivana.cerin@unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica UNIZG_Rektorat

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email ncipcic@unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email mcmeljes@unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email sbajic@unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica Rektorov savjetnik

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email acovic@unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica Uprava Rektorata

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email ancovic@unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email luce.crncevic@caas.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica PSD - marin

Telefonski Broj 385 1 4564442
Lokalni Telefonski Broj 2442
Email silvana.cubric@unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 1 4564224
Lokalni Telefonski Broj 2224
Email icbagic@unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica Stomatološki fakultet_vojni

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email tcuport@unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email zcvetic@unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj 385 1 4564253
Lokalni Telefonski Broj 2253
Email martinac@unizg.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena (none)
Naziv matične ustanove Sveučilište u Zagrebu
Organizacijska Jedinica Rektorat