Adresa Vukelićeva 4, HR-10000 Zagreb
OIB 25410051374
E-mail fpz@fpz.hr
URL http://www.fpz.unizg.hr/
Telefon 385 1 2380222
Faks 385 1 2314415

Javne službe

Telefonski Broj 385 1 2380202
Email referada@fpz.hr
Opis službe
Radno vrijeme 07:00 - 15:00, 09:00 - 12:00 za rad sa strankama
Matična ustanova Fakultet prometnih znanosti

Telefonski Broj 385 1 2305801
Email pds@fpz.hr
Opis službe
Radno vrijeme 07:30 - 15:30
Matična ustanova Fakultet prometnih znanosti

Interne službe

Ustanova nema definirane interne sluzbe u eduAdresaru.

Zaposlenici

Telefonski Broj 385 1 2457948
Lokalni Telefonski Broj
Email goran.zovak@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica

Telefonski Broj
Lokalni Telefonski Broj
Email srecko.duranovic@fpz.hr
Temeljna povezanost s ustanovom djelatnik
Domena
Naziv matične ustanove Fakultet prometnih znanosti
Organizacijska Jedinica